Környezeti Teljesítmény Értékelés (KTÉ)

Kis hazánkban nem igazán ismerik ezt a vállalati, belső szintű értékelési rendszert.
Ezért néhány szó a Környezeti teljesítményértékelésről (KTÉ).
A környezeti teljesítményen az adott szervezet környezeti terhelésének összességét és az ennek csökkentésére tett erőfeszítéseket kell érteni. Ez vonatkozik mind a cég, vállalat

 termelő,
 szolgáltató tevékenységére,
 termékek,
 szolgáltatások

által okozott környezetkárosító hatásokra.
Pl.:Ha a szervezet tevékenységéhez jelentős közúti forgalom kapcsolódik, akkor ez a KTÉ-ben meghatározó. A környezetre és az emberre gyakorolt hatása magas, gondoljunk a kibocsájtott gázok, gőzök mellett a zajra és a nem ritkán előforduló olajfolyásokra.

A KTÉ nem egzakt módszer, nincsenek benne „felülről” előírt, elvárt követelmények (természetesen az érvényben levő jogszabályok nem tartoznak ide), határidők hanem egyedi a vállalat, cég által saját magával szembeni elvárásokat tartalmazza, azaz szervezetre „szabott”.
A környezeti teljesítmény tehát a vállalat normál tevékenysége során a környezetre és az emberre tett hatásainak elemzése, feltérképezése. Ezeket célszerű írásos és/vagy vizuális formában rögzíteni!
Amikor a saját maga által meghatározott időpontban tart ellenőrzést, felülvizsgálatot láthatóvá, érzékelhetővé válik a változás.
Természetesen ez lehet negatív és pozitív irányú is. Ha ezen tény ismeretében javító intézkedés(eke)t, tevékenység(ek)et határoznak meg amelyek lehetnek kicsi aprók, de lehetnek nagyléptékűek is a szervezet elhivatottsága, financiális lehetőségei függvényében azzal már javítható a szervezet környezeti megítélésé akár munkavállalói, akár külső partnerei felé. Ezeket már a rögzített tények birtokában lehet kommunikálni, a mai infokommunikációs lehetőségek mellett könnyedén, mint a szervezet belső munkatársai, mint a külvilág felé.

Huszárok Családi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Email: qhi (kukac)qhi (pont)hu

© minden jog fenntartva

Fel